Sasha Pieterse Snapchat Username @itsmesashap
341#PLL  

Sasha Pieterse Snapchat Username @itsmesashap

2 years ago · 16168 views
@Snapchat in Celebrity Snapchat
Shay Mitchell Snapchat @officialshaym
436#PLL  

Shay Mitchell Snapchat @officialshaym

3 years ago · 17758 views
@rossdboss123 in Celebrity Snapchat